Yayın İlkelerimiz

 • Basın ilkelerine uymak
 • Türkçe’nin düzgün ve doğru kullanımına özen göstermek
 • Bilgiye, kültüre, sanata ve bilime saygı göstermek
 • Kişisel hak ve özgürlükleri gözetmek
 • Kendi kalitesini oluşturmak
 • Araştırmacı, meraklı ve düzeyli olmak
 • Sürdürülebilir olmak
 • Kaliteyi niceliğin üzerinde tutmak
 • Objektif ve adil olmak
 • Yaratıcı ve yenilikçi olmak
 • Son tüketiciye hızlı ulaşmak
 • Bireysel ve toplumsal izleyici odaklı olmak
 • Global ve yerel etik kurallara uymak
 • Farklılıklara, çeşitliliğe ve inanca saygılı olmak
 • Evrensel değerlere bağlı kalmak
 • Kamu yararı gözeten yayıncılık anlayışına sahip olmak

Haber İlkelerimiz

 • Sadece gerçek olanı bildiri ve kamuoyunun gerçeği bilmesini sağlarız
 • Doğruluğundan kuşku duyulan bilgileri gerçekmiş gibi iletmez
 • Spekülasyona yer verilmez
 • Haberi oluşturan unsur; kaynak ve belgelere müdahale etmeyiz
 • Manipülasyon ve karartma yapmayız
 • Kamuoyundan sansasyonel veya kitlesel öfke yaratmaya yönelik sözel ve görsel dil kullanmayız
 • Cinsel, etnik, politik, dinsel ve diğer tüm ayrımcı söylem ve imayı reddederiz
 • Politik ve ticari yönlendirme yapmayız
 • Kişisel fikir, eğilim, beğeni veya tercihimizi habere yansıtmayız